דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות תלמידים

תאונות תלמידים - עורך דין תאונות תלמידים

אם ילדכם נפגע בתאונה בבית הספר או מחוצה לו - מגיע לו פיצויי כספי בהתאם לפוליסת ביטוח תאונות תלמידים. להערכת סיכויי תביעה

תאונת תלמיד מעמידה בפני הנפגע זכאות לפיצוי ביטוחי וכן נזיקי. כך, קיימת זכאות לתבוע את הביטוח ובנוסף את הגורם לתאונה באופן שיבטיח פיצוי מקסימלי ללקוחותינו. משרדנו בעל ניסיון רב בטיפול בתיקים שונים העוסקים בתאונות תלמידים. 

לקבלת ייעוץ מקצועי לצורך מימוש הזכויות המגיעות לך.

 
ילדינו מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לא רק בגן או בבית הספר, אלא גם בבית ומחוצה לו במשך 24 שעות ביממה בארץ ובחו"ל


הכיסוי הביטוחי חל על כל אירוע תאונתי אקראי בלתי מכוון ובלתי צפוי, בכל פעילות שהיא - פעילות פנאי, נופש, יצירה, ספורט או בילוי מכל סוג שהם ללא יוצא מן הכלל. גם במעשה קונדס או שובבות, או גם בחוסר זהירות של הילד, או של גורם אחר וזאת מעבר ובנוסף לתביעה נזיקית נגד הגורם האחראי באם יש כזה.

הבעיה היא שחברות הביטוח לא מתאמצות, בלשון המעטה, ליידע את ההורים בדבר זכויות ילדיהם שנפצעו. התוצאה היא שגם אם יש להורה ידיעה כללית על קיום הביטוח, הנטייה היא לחשוב שהוא קשור לנזק שנגרם בבית הספר או בגן בלבד, שכן גביית התשלום עבור הפוליסה נעשית במסגרת אגרת חינוך באמצעות בית הספר בתחילת שנת הלימודים. כך נוצר רושם שגוי כאילו הביטוח קשור למוסד החינוכי ולכך שהמבוטח הוא תלמיד.

הפיצוי על פגיעה אינו מותנה בקיומו של "אשם" כלשהו או התרשלות. די בעצם התאונה כדי להביא לידי קבלת התשלום, בהתאם לנזק שנגרם, גם אם הילד עצמו או הוריו גרמו לנזק שלא במתכוון.

על פי החוק, יש חובה לערוך ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וילדים מגילאי גן עד גיל 18.הביטוח נעשה על ידי חברות ביטוח והפרמיה נגבית מההורים בתחילת כל שנת לימודים במסגרת תשלומי חובה, על ידי הרשות המקומית כחלק מסל התשלומים לבית הספר. ההורים משלמים, אך לא מודעים לזכויות ילדיהם, לא תובעים ולא מקבלים את שמגיע להם כחוק.

לבירור זכויותיכם וזכויות ילדיכם במקרה של תאונה

קראו עוד:


 לדף הקודםלדף הבא