דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות תלמידים>>מדריך - תאונות תלמידים

המדריך המלא להורים - תאונות תלמידים

אם ילדכם נפגע בתאונה כל שהיא, בגן בבית הספר - כמו גם מחוץ להם במסגרת פרטית- מגיע לו פיצויי כספי בהתאם לפוליסת ביטוח תאונות תלמידים.

עו"ד כרמי בוסתנאי מומחה בנזיקין ותביעות הורים וילדים, מסביר כי כיום רוב הציבור אמנם יודע על קיום ביטוח תאונות בבית הספר, אך מה שלא כולם יודעים הוא כי הביטוח קיים ותקף לא רק במסגרת פעילות של גן או בית הספר, אלא בכל מקום ובכל זמן ולמעשה 24 שעות ביממה: "הביטוח מכסה תאונות שנגרמות בבית הספר, אך גם כל תאונה שנגרמת במסגרת פרטית או מאורגנת, בבית, ברחוב, לאורך כל השנה גם בזמן חופשה, בכל פעילות או אירוע כגון: בפעילות פנאי, בילוי, ספורט או כל אירוע תאונתי, בכל שעה משעות היממה ובכל מקום בעולם, למשל- תאונה שאירעה במהלך טיול משפחתי בחו"ל".


מי משלם עבור הביטוח

על פי חוק לימוד חובה, מוטלת על רשות החינוך המקומית העירונית לערוך ביטוח תאונות אישיות לכלל התלמידים והילדים מגילאי גן עד גיל 18 הנמצאים בתחום שיפוטה. הביטוח נעשה בחברות ביטוח והפרמיה נגבית מההורים בתחילת כל שנת לימודים במסגרת תשלומי חובה, על ידי הרשות המקומית, כחלק מסל התשלומים לבית הספר. עורך דין בוסתנאי: "הואיל וחובת הביטוח הינה על הרשות המקומית, הילד או התלמיד מכוסים גם אם ההורים לא שילמו דבר".

ההורים משלמים עבור הביטוח, בעקיפין בדרך כלל שלא בידיעתם, במסגרת אגרת לימוד שגובה מהם הרשות המקומית, לכן, פעמים רבות, ההורים לא מודעים לזכויות ילדיהם שנפגעו מחוץ לבית הספר לקבלת פיצויים ואז לא תובעים ולא מקבלים את שמגיע להם כחוק. התוצאה היא שהכסף נותר בקופתה של חברת הביטוח במקום שישולם להורים.

 

מה קורה כאשר העירייה "שכחה" לעשות ביטוח? נ.א. בן 4.5 מרמלה נפל מחלון ביתו מגובה 3 קומות ונפצע באופן קשה ביותר בין היתר סובל משיתוק חלקי בגפיים. התברר כי העירייה לא כללה את הגן בו למד במסגרת ביטוחי כלל התלמידים. לאחרונה הוגשה על ידי משרדנו תביעה נגד עירית רמלה בסכום של למעלה ממליון ₪ כשיפוי להפסד הפיצוי שנגרם לו עקב העדר הביטוח בשל מחדלה של העירייה.

גם הורה מלווה- גם הורים של תלמידים זכאים לפיצוי במסגרת אותו כיסוי ביטוחי, אם הם עצמם נפגעו כשהשתתפו בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח. דוגמא: הורה שנפגע בזמן שליווה טיול. דוגמא נוספת הורה שנפגע במהלך יום הורים או איזו פעילות מטעם בית הספר. הפיצוי דומה לפיצוי שלו זכאי תלמיד הנפגע.

מה הביטוח מכסה ?

על אילו תאונות ופגיעות מדובר

הכיסוי הביטוחי חל על כל אירוע תאונתי אקראי בלתי מכוון ובלתי צפוי, בכל פעילות שהיא- פעילות פנאי, נופש, יצירה, ספורט או בילוי מכל סוג שהם ללא יוצא מן הכלל. וגם כתוצאה מהשתוללות במעשה קונדס או אלימות. גם כל מעשה או מחדל כתוצאה מחוסר זהירות של הילד, או של ההורים או מעשה או מחדל של גורם אחר. במקרים מסוימים תהיה גם תביעה נזיקית נגד צד שלישי הגורם האחראי לנזק באם יש כזה.

עו"ד כרמי בוסתנאי מסביר שהפיצוי על פגיעה אינו מותנה בקיומו של "אשם" כלשהו או התרשלות. די בעצם קרות התאונה והנזק, כדי להביא לידי קבלת התשלום, בהתאם לנזק שנגרם, גם אם הילד עצמו או הוריו גרמו לנזק שלא במתכוון.

 

דוגמאות למקרים שהביטוח מכסה:

מקרי נפילה לסוגיה – מאופניים, מגובה, מדרגות, היתקלות, מכשול.

ספורט- משחקי כדור, ריצה, קפיצה, אימון, התעמלות.

כוויה, התנפצות,רעל, אש, חומרים מסוכנים.

חבלות ממכונות וממתקנים שונים, שעשועים

פציעות כתוצאה מאלימות, מכות, תקיפה, התעללות.

פציעה מכלים או מכשירים שבר זכוכית ברזל חד.

טביעה בים בבריכה.

פגיעת חפצים כבדים, סולם,ארון, דלת.

פציעה עצמית באיזה אופן שהוא.


הביטוח לא מכסה: תאונות דרכים, מלחמה או פעולות איבה, מחלה שאינה נובעת מתאונה ופעילויות אקסטרים שונות.


פנה אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי לצורך מימוש הזכויות המגיעות לך.


הפיצוי הביטוחי -

1. מקרה מוות- סכום של כ-140,000 ₪.

2. מקרה נכות – 100% נכות זכאי לפיצוי של כ-400,000 ₪. במקרה של אחוז נכות חלקי, סכום הפיצוי נגזר באופן יחסי. לדוגמא, במקרה של נכות בשיעור 10% - פיצוי בסך 40,000 ₪.

3. נכות זמנית- תקופת אי כושר פיזי. 94 שקל לכל יום החל מהיום השישי שבו התקיים מצב שהתלמיד רותק למיטתו ובתנאי שהנכות הזמנית נמשכה 21 ימים רצופים לפחות. הפיצוי הזמני מוגבל לתקופה של עד חצי שנה.

4. תקופת אשפוז- כ-120 ₪ עבור כל יום אשפוז.

5. מענק חומרה- במקרה של נכות חמורה. זכאי הנפגע לפיצוי בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימלי.

6. החזר הוצאות רפואיות שחוק בריאות ממלכתי לא מכסה. הכיסוי מוגבל ל10% מההוצאה הרפואית. (למעט חריגים- הוצאות חוות דעת רפואית לקביעת נכות, טיפולי שיניים או הוצאות רפואיות ששולמו ע"י גורם ביטוחי אחר).

7. חילוץ נפגעים- כיסוי הוצאות חילוץ נפגעים עד לתקרה של 235,000 ₪ .


 

תקופת ההתיישנות- עד מתי ניתן לתבוע ?

תקופת ההתיישנות היא שלוש שנים מיום התאונה או שלוש שנים מגיל 18 לפי המאוחר. כך למעשה, ניתן להגיש תביעה עד גיל 21. כמו כן, במקרים חריגים וכאשר קיימת הצדקה ניתן להגיש תביעה גם לאחר חלוף מועד ההתיישנות.


איך תובעים ?

מומלץ להיעזר בעו"ד מומחה, ולא לנסות להתמודד מול חברות הביטוח לבד. חברות הביטוח מערימות קשיים על המבוטח הזכאי לפיצוי.

 


הקושי מול חברות הביטוח:

לדברי עו"ד כרמי בוסתנאי, הבעיה היא שחברות הביטוח ומוסדות הלימוד לא מתאמצות, בלשון המעטה, ליידע את ההורים בדבר זכויות ילדיהם שנפצעו. התוצאה היא שגם אם יש להורה ידיעה כללית על קיום הביטוח, הנטייה היא לחשוב שהוא קשור לנזק שנגרם בבית הספר או בגן בלבד, שכן גביית התשלום עבור הפוליסה נעשית במסגרת אגרת חינוך באמצעות בית הספר בתחילת שנת הלימודים. כך נוצר רושם שגוי כאילו הביטוח קשור למוסד החינוכי ולכך שהמבוטח הוא תלמיד

להערכת סיכויי תביעה

הילד נפצע? – מה לעשות ?

 

כללי עשה ואל תעשה:
 
•דאג לתעד את פרטי האירוע, לצלם תמונות ולקבל שמות העדים והמעורבים באירוע.

•אסוף ושמור את המסמכים אשר נעשו במהלך הטיפול הרפואי וקבלות על כל הוצאה והפסד.

•אל תשתהה בהגשת התביעה. שים לב למועד התיישנות התביעה שהיא שלוש שנים מיום האירוע.

•יש לפקפק בכל תשובה של חברת הביטוח הדוחה את התביעה אפילו באופן חלקי, גם אם היא נסמכת על 'מומחים' מטעמה.

•לא מומלץ לקבל כל תשובה של חברת הביטוח כ'סוף פסוק'. זכותך המלאה לערער ולבדוק היטב ובאופן מקצועי, משפטית ורפואית, את זכותך לפיצויים ואת גובה הפיצוי.

•דע כי על חברת הביטוח מוטלת החובה לעשות את כל הדרוש ליישב את התביעה ובכלל זה להעמיד את הנפגע לבדיקה רפואית על חשבונה. התשלום צריך להתבצע תוך 30 יום מיום שנמסרו כל המסמכים הרלבנטיים.

•במידת הצורך כשהסירוב לתשלום אינו מוצדק, אין מנוס מאשר לפנות לבית המשפט.


מקרים שטופלו על-ידי משרדנו:

1. ילדה שנפלה ונפצעה בבית הספר במהלך תרגיל התעמלות – פוצתה בסכום של כ-140,000 ₪ על-ידי בית הספר בתביעת נזיקית רשלנות. זאת נוסף על פיצוי בסך כ-48,000 ₪ במסגרת ביטוח תאונות תלמידים.

2. ילדה שנחבלה מנפילת טלוויזיה – פוצתה בסכום של 220,000 ₪ בתביעת רשלנות. זאת בנוסף על פיצוי בסך 75,000 ₪ במסגרת ביטוח תאונות תלמידים.

3. נשיכת כלב ביד – ילד פוצה בסכום של 46,000 ₪ בתביעה כנגד הבעלים של הכלב. זאת בנוסף על פיצוי בסך 128,000 ₪ במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

4. פציעה קשה של נער שנפל מגג מקלט ציבורי – פיצוי בסכום של 500,000 ₪ בתביעת רשלנות כנגד העירייה. זאת בנוסף על פיצוי בסך כ- 135,000 ₪ במסגרת ביטוח תאונות תלמידים.

5. ילד בן 4.5 אשר עירייה לא דאגה לקיומו של ביטוח, נפצע באופן קשה ביותר כשנפל מחלון ביתו תובע את העירייה בסך 1,000,000 ₪ בהתאם לפוליסה שהייתה אמורה לבטח אותו.

לדף הקודםלדף הבא