דף הבית>>תחומי עיסוק>>מדריך - תאונות סטודנטים
ביטוח סטודנטים 

סטודנט/ית - אם נפצעת/נפגעת בתאונה יש לך ביטוח שמכסה אותך;  לא רק במוסד ומסגרת הלימודים אלא גם בבית, בחופשה ובחו"ל הביטוח תקף עבור כל פעילות: פנאי, ספורט, בילוי וכד'  24 שעות ביממה.


לא צריך להוכיח אשם או רשלנות
חשוב לדעת כי הזכות לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח אינה מותנית בהוכחת אשם או רשלנות מצד כלשהו והיא קיימת גם במקרה של נזק כתוצאה מתאונה עצמית, או שהגורם לה אינו ידוע, או כשלא רוצים לתבוע אותו גורם, במקרים שהינו קרוב משפחה או חבר.
הפיצוי אינו מבטל זכאות לפיצוי מקביל אחר. עו"ד כרמי בוסתנאי מומחה בתביעות נזיקין וביטוח מבהיר כי הפיצוי במקרה של פוליסת ביטוח הסטודנטים קיים בנוסף לזכאות לתביעה או לפיצויים מכל גורם אחר או ביטוח אחר.  

 מה היקף הביטוח ומה הוא כולל
תנאי הביטוח אינם זהים בכל אוניברסיטה ומכללה וישנן פוליסות מטיבות יותר וכאלה שפחות, אולם באופן כללי וממוצע במרבית המקומות, ניתן לומר שהביטוח מזכה בפיצוי מקסימאלי של 250,000 ₪ עבור נכות מלאה מתאונה, ובאופן יחסי לכל פציעה או נכות חלקית.
בזמן ההחלמה והריפוי, משולם פיצוי שבועי עבור אי כושר זמני שנגרם בתאונה, בסכום של 650 ₪ לשבוע עד 52 שבועות. הביטוח כולל גם כיסוי להוצאות רפואיות עד 3,500 ש"ח,הוצאות חילוץ עד 25,000 ₪ וגם פיצוי למקרה מוות חלילה בסכום של 100,000 ₪.
בנוסף, במידה ועקב התאונה נבצר מהסטודנט להמשיך או לסיים את שנת הלימודים, ישולם פיצוי בגין אובדן שכר הלימוד. 

דוגמאות :
1.סטודנטית במכללה למינהל בזמן גלישה בחרמון סבלה שבר בקרסול- הפיצוי: 62,000 ₪.
2.סטודנט במכללת ר"ג החליק במדרגות נחבל בגב ובראש לא שב ללימודים הפיצוי: 185,000 ₪ והחזר שכר לימוד.
3.סטודנט באוני' תל אביב נפל מגובה בטראק בהודו סבל חבלות ברכיים – הפיצוי : 132,000 ₪ והוצאות החילוץ.
4.סטודנט במכללת נתניה נחתך ביד משבר זכוכית עם פגיעה בגיד- הפיצוי : 78,000 ₪. 
5.סטודנטית מתל אביב נפלה במשחק כדורעף סבלה מפריקת כתף – הפיצוי: 66,000 ₪. 
6.סטודנט באוני' באר שבע סבל פצעי ירי מפליטת נשק – הפיצוי : 128,000 ₪. 
7.סטודנטית הותקפה על ידי כלב– הפיצוי 44,000 ₪ מהביטוח בנוסף לתביעה נגד בעל הכלב. 


לא רוצים שתדעו
חברות הביטוח לא רוצות שתדעו על קיום הזכות לפיצויים במקרה של תאונה לסטודנט ולכן אינן טורחות לפרסם או ליידע את הסטודנטים המבוטחים בדבר זכויותיהם בזמן פציעה או כתוצאה ממנה, ומה עליהם לעשות כדי לממש זכותם זו. גם הפוליסה אינה נמסרת לסטודנטים, ואף לא דף מידע על עצם קיום הביטוח ותנאיו.
התוצאה היא חוסר ידיעה על הזכאות והפסד כספי משמעותי במקרה של פציעה, כאשר דווקא אז נמנעת האפשרות לעבוד והסטודנט זקוק יותר מתמיד לכסף לכיסוי תשלומי שכר דירה שכר לימוד והוצאות שונות. 
אי הידיעה שווה לחברות הביטוח ממון רב הנשאר בקופתן, שהרי אם לא ידעת - אז ממילא גם לא תבעת ולא קיבלת וכידוע, אין זו דרכה של חברת הביטוח, לחזר אחרי המבוטח ולשדלו להגיש תביעתו נגדה ולהתעקש כי יקבל ממנה את הפיצויים המגיעים לו.

לכן בדרך כלל, כדי לצאת ידי חובה, חברת הביטוח מסתפקת במסירת עותק אחד בלבד והשארתו במשרדי האוניברסיטה או במשרדי האגודה לעיון המבקש. 

לא מתנת חינם 
עו"ד כרמי בוסתנאי מדגיש כי לא מדובר כמובן במתנת חינם מחברת הביטוח, אלא בזכות חוקית שמעוגנת בחוזה שהינו פוליסת ביטוח, העומדת לכל חברי אגודת הסטודנטים ששילמו שכר לימוד הכולל גם סעיף 'דמי רווחה' . כשדמי רווחה אלה כוללים תשלום פרמיה עבור הביטוח, אשר נגבים מהסטודנטים, לעיתים לא ידיעתם ומן הסתם גם ללא הסכמתם, במסגרת תשלומי שכר הלימוד. 

הגשת תביעה
אם נודע לך בדיעבד על זכותך לפיצויים אולם חלפה תקופה של שלוש שנים - הכלל הרגיל הוא פטור לכאורה לחברת הביטוח מתשלום, בטענה של התיישנות. (יש חריגים לכלל זה למשל, טענה של הטעייה באי מסירת המידע והפרת חובה חוקית למסור מידע ולנהוג בתום לב, יכולה לעיתים לעזור)
גם אם ידעת והגשת את תביעתך בטרם חלפו שלוש שנים, לא תצא מגדרה חברת הבטוח וולא תשמח לשלם ולא בקלות תכיר חברת הביטוח בתביעתך.התשובה השגרתית הצפויה הינה כי נכון שיש ביטוח אך בנסיבות המקרה שלך, לא חל כיסוי ביטוחי או כי לא נגרם כל נזק המכוסה בביטוח.  אם לא הסתפקת בתשובה זו ולמרות זאת ברצונך לממש זכותך ולקבל את הפיצויים המגיעים לך, עליך לעבור דרך חתחתים לא פשוטה מול מחלקת התביעות של חברת הביטוח, המפעילה מנגנון מיומן ומשומן להדיפת תביעות. במצב כזה, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מנוסה המכיר את  דרכי ההתנהלות ו'הטריקים' של חברת הביטוח.

כללי עשה ואל תעשה:
•דאג לתעד את פרטי האירוע, לצלם תמונות ולקבל שמות העדים והמעורבים באירוע. 
•אסוף ושמור את המסמכים אשר נעשו במהלך הטיפול הרפואי וקבלות על כל הוצאה והפסד.
•אל תשתהה בהגשת התביעה. שים לב למועד התיישנות התביעה שהיא שלוש שנים מיום האירוע. 
•יש  לפקפק בכל תשובה של חברת הביטוח הדוחה את התביעה אפילו באופן חלקי, גם אם היא  נסמכת על 'מומחים' מטעמה.
•לא מומלץ לקבל כל תשובה של חברת הביטוח כ'סוף פסוק'. זכותך המלאה לערער ולבדוק היטב ובאופן מקצועי, משפטית ורפואית, את זכותך לפיצויים ואת גובה הפיצוי. 
•דע כי על חברת הביטוח מוטלת החובה לעשות את כל הדרוש ליישב את התביעה ובכלל זה להעמיד את הנפגע לבדיקה רפואית על חשבונה.  התשלום צריך להתבצע תוך 30 יום  מיום שנמסרו כל המסמכים הרלבנטיים.
•במידת הצורך כשהסירוב לתשלום אינו מוצדק, אין מנוס מאשר לפנות לבית המשפט.

לדף הקודם