מהי תאונת עבודה ? - זכאות הנפגע בעבודה לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי
 
סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, מגדיר "פגיעה בעבודה" כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.
תאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב עבודה, אצל מעביד או מטעמו וכאשר מדובר בעובד עצמאי, מדובר בתאונה תוך כדי ועקב העיסוק במשלח היד. 


לדברי עורך-דין כרמי בוסתנאי, בעלי משרד המנוסה בתביעות נזיקין, על פי החוק רואים תאונה כתאונת עבודה, אם ארעה תוך כדי ועקב עבודה, גם אם ארעה תוך כדי נסיעה או הליכה לעבודה או ממנה ועקב הנסיעה או ההליכה.
 
מקרים נוספים המוגדרים כתאונות עבודה הינן תאונות תוך כדי עבודה עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר או בחפץ אחר הנמצאים לצרכי עבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה, כמו כן, תאונות אשר אירעו בהפסקה ואירעו בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום.

גם מחלת מקצוע מעמידה לעובד זכאות לפיצויים. מחלת מקצוע הינה מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות, והעובד חלה בה עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, וכאשר מדובר בעובד עצמאי, כאשר העובד חלה עקב עיסוקו במשלח ידו. מחלת מקצוע, בניגוד לתאונה שנגרמה מאירוע חד-פעמי, נגרמת כתוצאה מחשיפה ממושכת לתנאי עבודה מסוימים או חומרי עבודה רעילים. מקרים אלו כוללים חשיפה לרעש, לאבק, לחומרים מסוכנים, ללחץ בעבודה ועוד.  

פעמים רבות, במקרה של תאונת עבודה או מחלת עבודה קיימת זכאות לעובד לתבוע פיצויים הן מהמעביד  והן מהמוסד לביטוח לאומי. משרדנו מתמחה בליווי נפגעי תאונות עבודה לצורך מימוש מלוא זכיותיהם והבטחת פיצוי מקסימאלי מהמוסד לביטוח לאומי וכן מהמעסיק.
לצורך הצלחה בתביעה מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה מיד לאחר התאונה ולאורך כל התהליך – כבר בעת דיווח על התאונה למעסיק ולמוסד לביטוח לאומי. קיימת חשיבות לאופן מילוי והגשת הטפסים הרלוונטים, ואלו ישמשו גם לצורך קביעת  היקף הפגיעה ואחוזי הנכות אצל הוועדות הרפואיות. 

לדף הקודםלדף הבא