דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות עבודה>>תביעת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי
תביעת פיצויים
 
תאונת עבודה מעמידה בפני הנפגע זכאות לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי וכן מהמעסיק. כך, קיימת זכאות תביעה אל מול הביטוח לאומי ובנוסף אל מול המעסיק בגין חבות מעבידים, באופן שיבטיח פיצוי מקסימלי ללקוחותינו. למשרדנו ניסיון מעל 26 שנה בטיפול בתיקים העוסקים בתאונות עבודה. 

התביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי
עורך דין כרמי בוסתנאי,  ממליץ לא להתמודד מול המוסד לביטוח לאומי לבד, וללא יעוץ עורך דין מנוסה בתחום. בהתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום הביטוח הלאומי ונפגעי תאונות עבודה על מנת להימנע מטעויות ולהבטיח פיצוי מקסימאלי לנפגע ולהביא למימוש מלוא הזכויות של הנפגע. 

הוצאות רפואיות
פגיעה בעבודה מזכה את הנפגע לקבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בגין הוצאות ריפוי, החלמה, שיקום רפואי ומקצועי.

דמי פגיעה
עובד שהפגיעה בעבודה גרמה לו לכך שאינו מסוגל לחזור לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל לעבוד, אם לא עסק בכל עבודה אחרת והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או החלמה.
זכאות לפיצוי בגין דמי פגיעה היא לתקופה של עד 91 ימים מיום הפגיעה. 
לאחר שנסתיימה התקופה בגינה שולמו דמי פגיעה, ניתן להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. לצורך כך, יעמוד העובד הנפגע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. במידה וימצא העובד נכה עבודה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ישלמם לו המוסד קצבה או מענק.


לדף הקודםלדף הבא