דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות עבודה>>תביעת פיצויים מהמעסיק
זכאות הנפגע בעבודה לפיצוי ממעסיקו
בנוסף לאמור, יכול העובד במקרים מסוים, לתבוע את מעסיקו בגין חבות מעבידים. במקרה זה, על העובד להוכיח את אחריותו של המעסיק לנזק שנגרם לו בשל רשלנותו של המעסיק.
על מעסיק מוטלת חובת זהירות כללית וגורפת כלפי עובדיו, ובאחריותו לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי לוודא שהעובדים יוכלו לבצע את עבודתם בתנאי בטיחות אופטימאליים. במסגרת חובת הזהירות של המעביד כלפי עובדיו עליו להזהיר את העובד מפני סכנות ולמנוע מן העובד סכנות מיותרות.
עו"ד כרמי בוסתנאי מסביר כי על המעביד מוטלת חובה להדריך את עובדיו לגבי ביצוע העבודה, להנהיג שיטת עבודה בטוחה, ולדאוג לסביבת עבודה בטוחה, לספק חומרים, ציוד, כלי עבודה ואמצעי בטיחות מתאימים ובטוחים ולפקח על ביצוע העבודה ועל נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים.
ישנם מספר חוקים המסדירים את נושא הבטיחות בעבודה, בין היתר, פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ופקודת המחלות והתאונות לדף הקודם