דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות עבודה>>טיפים - מה לעשות אחרי התאונה

טיפים - מה לעשות לאחר התאונה?


•חשוב לתעד את אירוע התאונה ככל הניתן. בין היתר, רישום שעת התאונה, נסיבות התאונה, מקום התאונה וכל פרט שנראה רלוונטי.

•חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני סמוך לקרות התאונה.

•לאורך תקופת הטיפול הרפואי עקב התאונה, יש לדווח על כל הפגיעות שנגרמו, בהן גם הקלות ביותר. אי-דיווח עלול לפגוע במימוש הזכויות המלאות של הנפגע. יש לפרט בפני הרופא המטפל את כל הפגיעות, ולהדגיש ממה בדיוק הנך סובל. יש לוודא שפרטים אלו נכללים בטופס הרפואי ושהעתק שלו מועבר לנפגע.
חשוב לפנות ולקבל טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה. לעתים, הפגיעות הגופניות אינן מופיעות מיד לאחר התאונה. כמו-כן, לעתים, פגיעות גופניות אשר מופיעות לאחר התאונה, מוחמרות בחלוף הזמן. החשיבות הרפואית בפנייה לקבלת טיפול רפואי לאחר תאונת עבודה הנה ברורה - יש צורך באבחון הנזקים ולטפל בהם בזמן. אך מעבר לחשיבות הרפואית, יש חשיבות משפטית לפנייה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה.

•יש לאסוף ולתעד את כל המסמכים הרפואיים והמסמכים מהביטוח הלאומי.

•יש לשמור את כל הקבלות ולתעד את כל ההוצאות שנגרמו בגין תאונת עבודה. אישור על נסיעות, הוצאות על תרופות ועזרים רפואיים, בדיקות של רופאים מומחים, הפסד ימי עבודה ועוד.

•אם הנפגע נדרש לעזרת הזולת וסיוע של צד ג' בביצוע עבודות משק הבית וסיעוד יש לדאוג לתיעוד ההוצאות ולהעבירם לעורך הדין.

•יש להעביר לעורך הדין את כל תלושי השכר, מלפני התאונה ולאחריה.

חשוב! ניהול תביעה נכונה לאחר תאונת עבודה דורש ליווי ויעוץ משפטי הולם. על-מנת להביא למימוש הזכויות המלאות של הנפגע, מומלץ לפנות מייד לאחר התאונה לעורך-דין תאונות עבודה מומחה.לדף הבא