דף הבית>>מאמרים>>מדריך לנפגע בתאונת דרכים

מדריך לנפגע בתאונת דרכים

נפגעתם בתאונת דרכים ? מה עושים לאחר תאונת הדרכים, את מי תובעים, איך מתמודדים עם חברת הביטוח, כמה פיצויים תקבלו ועוד.

מהי תאונת דרכים ?

לדברי עורך-דין כרמי בוסתנאי, בעלי משרד המתמחה בתביעות נזיקין, תאונת דרכים איננה רק התנגשות רגילה, אלא כוללת גם מקרים כמו פגיעה מדלת של מכונית, ממכסה מנוע, מהתלקחות הרכב, פגיעות בזמן כניסה ויציאה מהרכב, נפילה באוטובוס, פגיעה ממטען שנפל או מחלק שהתנתק, פגיעה בעת דחיפת או גרירת רכב, תיקון-דרך ברכב ועוד.
במקרים מסוימים, גם מי שנכח בזירת תאונה והוא עצמו לא נפגע פיזית, אלא ראה את קרובו נפגע קשה או חלילה נפטר, וכתוצאה מכך לקה בזעזוע שהותיר בו טראומה נפשית- גם הוא נחשב כנפגע לכל דבר וזכאי לפיצוי מהביטוח של הרכב.

לכן מומלץ לפנות אל עורך דין תאונות דרכים מומחה לקבלת יעוץ ולבירור זכויות, בכל מקרה בו אירע נזק גוף בקשר כלשהו עם רכב מנועי, גם אם לא נראה לכאורה כי מדובר בתאונת דרכים.

נזקי גוף
על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כל מי שנפגע גופנית בתאונת דרכים זכאי לקבלת פיצויים, גם אם הוא אשם בתאונה. מהו נזק גוף? מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

את מי תובעים?

תאונת דרכים – רכב פרטי

אם הנפגע הוא הנהג של הרכב, עליו לתבוע את חברת הביטוח של הרכב שלו.
אם הנפגע הוא נוסע, עליו לתבוע את חברת הביטוח של נהג הרכב בו הוא נסע.
אם הנפגע הוא הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח של נהג הרכב הפוגע.

תאונות דרכים אשר מעורבים בהם רכבים פרטיים הם הסוג הכי נפוץ של תאונות דרכים. תאונות אלו לרוב נגרמות עקב התנגשות חזיתית של שני רכבים, או התנגשות של חלק קדמי של רכב אחד בחלק האחורי של הרכב השני. תאונות דרכים בהם מעורבים רכבים פרטיים עלולות להותיר את הנוסעים, משני הרכבים (או מחוצה להם) עם פגיעות קשות, אשר לרוב מדובר בפגיעות אורתופדיות, נוירולוגיות, פסיכיאטריות ואסתטיות.

חשוב לדעת !! לעתים, הפגיעות הגופניות אינן נותנות את אותותיהן מיד עם קרות התאונה, והן עלולות להופיע בשלבים יותר מאוחרים לאחר התאונה.
חשוב לפנות ולקבל טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה ! כאמור לעיל, לעתים הפגיעות הגופניות אינן מופיעות מיד לאחר התאונה. כמו-כן, לעתים פגיעות גופניות אשר מופיעות לאחר התאונה, מוחמרות בחלוף הזמן. החשיבות הרפואית בפנייה לקבלת טיפול רפואי לאחר תאונת הדרכים הנה ברורה ; יש צורך באבחון הנזקים ולטפל בהם בזמן. אך מעבר לחשיבות הרפואית, יש חשיבות משפטית לפנייה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר קרות תאונת הדרכים.

כדי לקבל פיצוי במקרה של פגיעה בתאונת דרכים לא משנה מי אשם ! הנוסעים ברכב הנפגע זכאים לקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו להם בעקבות תאונת הדרכים מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בביטוח חובה תקף.

במקרה ולא קיים ביטוח חובה תקף ברכב הנפגע, הרי שקיימים ערוצי תביעה נוספים, לרבות נגד "קרנית" – אותו גוף אשר הוקם למתן פיצוי במקרים של העדר ביטוח חובה תקף (ראו הרחבה בהמשך).

בכל מקרה של מעורבות בתאונת דרכים, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי, וזאת על מנת להימנע מביצוע "טעויות" כלשהן אשר עלולות לפגוע בסיכויי הצלחת התביעה. קבלת ייצוג משפטי הולם, מבטיח קבלת פיצוי מקסימאלי ומאפשר לנפגע להתפנות להחלמה מפציעותיו ולחזור לחיי השגרה בבית ובמקום העבודה.


תאונת דרכים אופנוע

תאונת אופנוע הינה סוג נפוץ ביותר של תאונות דרכים. בחלק גדול מהמקרים מותירות תאונות האופנוע פגיעות גוף קשות מאוד וזאת בין היתר בשל חשיפת גופו של נהג האופנוע לפגיעה בהשוואה לתאונות המעורבים בהם רכבים בלבד, שם, הנהג והנוסעים מוגנים יותר. כמעט כל תאונת אופנוע גורמת לנזק גוף.

תאונות אופנוע הינן תאונות דרכים לכל דבר ועניין, ולכן על חברת הביטוח אשר מבטחת את השימוש באופנוע מוטלת אחריות מלאה לפיצוי בגין נזקי גוף על פי חוק. אופנועים מבוטחים בפוליסות ביטוח חובה במאגר לביטוחי רכב חובה – "הפול".
תאונות האופנוע נפוצות בגלל גורמים שונים, בין היתר בגלל אובדן שליטה על האופנוע, כשל מכני באופנוע, מפגעים שונים על הכביש, מהירות מופרזת והחלקה על כבישים רטובים.
הפגיעות הנפוצות כתוצאה מתאונות אופנוע כוללות בעיקר פגיעות ראש, פגיעות אורטופדיות, כוויות ושפשופים בעור ופגיעות נפשיות.

קיימים מספר סוגי פיצויים אשר עשוי נפגע בתאונת אופנוע לקבל מחברת הביטוח:
1. תשלום תכוף: במידה והפציעה משפיעה על הנפגע לאורך תקופה ממשוכת, הוא יוכל לתבוע מקדמה על חשבון הפיצויים שמגיעים לו וזאת למימון הוצאותיו או אבדן הכנסתו. ניתן לקבל מקדמה זו בסמוך למועד קרות התאונה, כאשר היא תקוזז מהפיצוי הסופי אשר ישולם לנפגע.
2. תשלום פיצויים במקרה בו אין ביטוח תקף: כאשר פוליסת הביטוח לא מכסה אותו רוכב ספציפי, אפשר לתבוע את פוליסת הביטוח של הנהג הפוגע במידה ויוכיח הנפגע כי הצד השני אשם בתאונה.
3. הולך רגל שנפגע מאופנוע: אפשר לתבוע את 'קרנית', אשר מהווה מעין חברת ביטוח לתאונות פגע וברח. זכות התביעה קיימת כאשר נהג האופנוע הפוגע לא ניתן לאיתור.


תאונת דרכים במסגרת העבודה

תאונת דרכים יכולה להיכלל תחת ההגדרה של תאונת עבודה.
אם נפגעתם בתאונת דרכים במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, אז מדובר בתאונה עבודה.
הנפגע יקבל את אותו סכום פיצויים, אך הוא זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח וגם מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי משלם פיצויים עבור כיסוי הוצאות רפואיות והוצאות שיקום, וכן דמי פגיעה עבור הפסדי שכר ואובדן כושר עבודה. כאמור, סכום הפיצויים שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי, יקוזז מסכום הפיצויים שיתקבל מחברת הביטוח.

עורך דין כרמי בוסתנאי, מומחה לתביעות נזיקין ובפרט בתאונות דרכים ותביעות מול הביטוח הלאומי מסביר כי נפגע אשר יוותר על זכותו לתבוע פיצויים מהביטוח הלאומי, לא יקבל סכומים אלו במסגרת תביעת חברת הביטוח. סכומים אלו מקוזזים מהסכום שישולם על-ידי חברת הביטוח בין אם מימש את זכותו כנגד הביטוח הלאומי ובין אם לאו.

טרם פנייה לביטוח לאומי מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה על-מנת לממש את מלוא זכויותיו. פנייה ללא סיוע של עורך דין מומחה עלולה לגרום נזק לנפגע, שכן הנכות אשר תיקבע על ידי הביטוח הלאומי עשויה להיות הנכות הקבועה לתביעה כנגד חברת הביטוח ובכך להשפיע על סכום הפיצויים להם זכאי הנפגע.

תאונת דרכים "פגע וברח"

תאונות פגע וברח הן תאונות דרכים אשר לא ניתן לאתר, מסיבות שונות, את הרכב הפוגע.
כמות התאונות אשר מוגדרות כתאונות פגע וברח נמצאת בעליה מתמידה בארץ. חלק מתאונות אלו הן תאונות קטלניות או תאונות אשר מעורבים בהן פצועים בדרגות פציעה קשות ביותר.
תאונת פגע וברח הנה תאונת דרכים אשר אחד או יותר מהרכבים אשר היו מעורבים בה בורח מזירת התאונה ללא הגשת עזרה מתאימה לנפגעים וללא הותרת פרטי הרכב ופרטי חברת הביטוח המבטחת.
במקרה של תאונת "פגע וברח" בהולך רגל ופגיעה מרכב ללא ביטוח לרכב, ניתן לתבוע פיצויים מ-"קרנית". קרנית היא גוף סטטוטורי אשר הוקמה כקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, עליה מוטלת החובה לפצות נפגעים בתאונת דרכים במקרים אלו.

עורך דין בוסתנאי אומר כי במקרים של תאונות פגע וברח, נדרש להוכיח את עצם קרות התאונה, ועמידתה בתנאים המוגדרים בחוק ואשר מגדירים אותה כתאונת דרכים. מכאן, שקיימת חשיבות מרבית לקבלת ייעוץ וליווי משפטי בשלבים מוקדמים מיד לאחר תאונות פגע וברח.
הדרך הטובה להוכיח קרות התאונה הנה בעזרת עדי ראייה, אולם קיימות דרכים נוספות להוכחת תאונה מסוג פגע וברח, וזאת באמצעות ראיות נוספות כמו מסמכים רפואיים שנערכו מיד לאחר התאונה, דו"ח משטרה וכו'. מאחר ומדובר בתאונות "לא רגילות" אשר הטיפול המשפטי בהן דורש ניסיון וידע מקצועי, מומלץ לפנות כבר בשלבים מוקדמים לקבלת ייעוץ משפטי לניהול תביעות פגע וברח.

טיפים - מה לעשות לאחר התאונה?

חשוב לתעד את אירוע התאונה ככל הניתן. בין היתר, רישום שעת התאונה, נסיבות התאונה, מקום התאונה, פרטי הנהגים, פרטי הביטוח.

יש לפנות לתחנת המשטרה לצורך הוצאות אישור "טופס מידע על נתוני תיק תאונת דרכים". הדיווח למשטרה הכרחי ונחוץ לצורך תביעה עתידית.

חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני סמוך לקרות התאונה. במידת הצורך, יש להזעיק אמבולנס ולהיבדק בבית-חולים. החיוב על האמבולנס והטיפול במיון בית-החולים, משולם על-ידי חברת הביטוח.

לאורך תקופת הטיפול הרפואי עקב התאונה, יש לדווח על כל הפגיעות שנגרמו, בהן הקלות ביותר. אי-דיווח עלול לפגוע במימוש הזכויות המלאות של הנפגע. יש לפרט בפני הרופא המטפל את כל הפגיעות, ולהדגיש ממה בדיוק הנפגע סובל. יש לוודא שפרטים אלו נכללים בטופס הרפואי ושהעתק שלו מועבר לנפגע.
חשוב לפנות ולקבל טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה. לעתים, הפגיעות הגופניות אינן מופיעות מיד לאחר התאונה. כמו-כן, לעתים, פגיעות גופניות אשר מופיעות לאחר התאונה, מוחמרות בחלוף הזמן. החשיבות הרפואית בפנייה לקבלת טיפול רפואי לאחר תאונת הדרכים הנה ברורה - יש צורך באבחון הנזקים ולטפל בהם בזמן. אך מעבר לחשיבות הרפואית, יש חשיבות משפטית לפנייה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר קרות תאונת הדרכים.

• יש לאסוף ולתעד את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטים.

יש לשמור את כל הקבלות ולתעד את כל ההוצאות שנגרמו בגין תאונת הדרכים. אישור על נסיעות, הוצאות על תרופות ועזרים רפואיים, בדיקות של רופאים מומחים, הפסד ימי עבודה ועוד.

• אם הנפגע נדרש לעזרת הזולת וסיוע של צד ג' בביצוע עבודות משק הבית וסיעוד יש לדאוג לתיעוד ההוצאות ולהעבירם לעורך הדין.

• יש להעביר לעורך הדין את כל תלושי השכר, מלפני התאונה ולאחריה.

חשוב! ניהול תביעה נכונה לאחר תאונת דרכים דורש ליווי ויעוץ משפטי הולם. על-מנת להביא למימוש הזכויות המלאות של הנפגע, מומלץ לפנות מייד לאחר התאונה לעורך-דין תאונות דרכים מומחה.


התיישנות- מתי מגישים את התביעה?

ככלל, ניתן להגיש את התביעה עד לאחר שבע שנים מיום התאונה, למעט חריגים הקובעים בחוק.
במידה והתאונה ארעה בהיותכם קטינים, ניתן להגיש את התביעה עד גיל 25 (שבע שנים לאחר גיל 18).
עורך דין כרמי בוסתנאי מסביר כי לא מומלץ להגיש את התביעה זמן קצר לאחר התאונה. מומלץ להמתין עד לאחר התגבשות מלוא הנזק ובירור המצב הרפואי של הנפגע. על-מנת לקבל פיצוי מקסימאלי, יש לאמוד את מלוא הנזק שנגרם, שכן לאחר קבלת הפיצוי וסיום התביעה, לא ניתן לתבוע על החמרה במצב הרפואי.
על-פי רוב, התביעה מוגשת לאחר כשנה מיום התאונה (מועד סביר לאמוד את התגבשות הנזק). עם זאת, מומלץ לפנות לעורך-דין מייד לאחר התאונה, על-מנת לאפשר את מימוש הזכויות של הנפגע, בעזרת ייעוץ עורך-דין שינחה את הנפגע מה לעשות.

איך להתמודד מול חברת הביטוח ?

חוקרים מטעם חברת הביטוח-
פעמים רבות, חברות הביטוח שולחות מטעמם חוקרים כדי להקשות בסיכוי הצלחת תביעתכם.
חוקרי הביטוח עשויים לפנות אל הנפגע וקרובי משפחתו תוך כדי שיציגו עצמם ככאלו שמנסים לעזור לנפגע לזרז הליכים ולקבל את הפיצוי שהוא זכאי לו, כשלמעשה אלו מנסים לעזור למעסיקם- חברת הביטוח.
עו"ד בוסתנאי מדגיש כי מומלץ לא לשתף פעולה כלל עם חוקרי הביטוח. החוקרים בדרך כלל מקליטים ומתעדים את השיחות עם הנפגע ולאחר מכן משתמשים בדבריו כשהם מוציאים מהקשרם וכנגד הנפגע.
החוקרים מיומנים מאוד בשיטות "הוצאת המידע" מהנפגעים, ולכן מומלץ לא לשתף פעולה ולענות על שאלותיהם גם כאשר נראה שתשובה לא תגרום נזק ואף תועיל לתביעה.
חלק משיטות חוקרי הביטוח כוללות "התחפשות" לבעלי מקצוע אחרים כגון: עורכי סקרים, עובדי טלמרקטינג, פקידים וסוכנים מחברות שונות ועוד. לכן, יש להימנע ממסירת מידע ופרטים הנוגעים לתאונה ובין היתר, מצב תעסוקתי, מצב רפואי וכדומה.

כאשר חוקר ביטוח פונה אליכם מומלץ לא לענות על שאלותיו כלל ולהפנות אותו אל העורך דין המייצג אתכם בתביעה. כן, מומלץ לא להכניסם לביתכם, להימנע מחתימה על טפסים כלשהם ולא למסור כל מידע.

מי קובע את היקף נזק הגוף שנגרם בתאונת דרכים?

בתביעות המוגשות בגין תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכל נזק גוף אשר נגרם באירוע תאונה שאינו תאונת דרכים, יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית הקובעת את שיעור הנכות אשר נגרם בתאונה. בכל הנוגע לתאונות דרכים, לא ניתן לצרף לתביעה חוות דעת מומחה אלא עורך הדין המייצג נפגע תאונת דרכים יצרף לתביעה בקשה למינוי מומחים רפואיים.
במקרים בהם תאונת הדרכים גרמה לפגיעה במספר תחומים, קיימת אפשרות למינוי של יותר ממומחה רפואי אחד. המומחה הרפואי קובע את היקף נזק הגוף אשר נגרם בתאונת הדרכים, הן בכל הנוגע לתקופת אי הכושר לאחר התאונה והן באשר לנכות אשר נותרה לנפגע לצמיתות כתוצאה מהפגיעה בתאונת הדרכים.

עו"ד בוסתנאי מסביר כי כאשר מוגשת לבית המשפט תביעת נפגע עקב תאונת דרכים, ממנה בית המשפט מומחה רפואי מטעם בית המשפט על מנת לקבוע את נכותו. במרבית המקרים ממונה מומחה בתחום האורטופדי שכן פגיעות אורטופדיות הן השכיחות ביותר בעקבות תאונות דרכים, אך אפשרי מינוי של מומחה בכל תחום בו מציג הנפגע תיעוד רפואי המצביע על נזק בעקבות תאונת הדרכים. יש קשר ישיר בין שיעור הנכות אשר ייקבע המומחה לבין היקף הפיצוי. ככל ששיעור הנכות אשר ייקבע המומחה גבוהה יותר, כך יגדל גם היקף הפיצוי.

גיל הנפגע: גורם נוסף אשר משפיע על גובה הפיצויים הינו גיל הנפגע במועד אירוע תאונת הדרכים. ככל שהנפגע צעיר יותר, סכום הפיצויים יהיה גבוה יותר שכן החלק העיקרי ברכיבי הפיצוי מתייחס לאובדן כושר השתכרות בעקבות תאונת הדרכים ולעזרת הזולת. נפגע אשר עתיד לחיות שנים רבות יותר עם הנכות ממנה הוא סובל כתוצאה מתאונת הדרכים יזכה לפיצוי גבוה יותר לעומת אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בגיל מבוגר אך עם זאת בית המשפט יתחשב במידת התפקודיות של הפגיעה באדם מבוגר.
כושר השתכרותו של הנפגע: הפיצוי בגין הפסד השתכרות עקב תאונת דרכים משתנה מנפגע לנפגע בהתאם לכושר ההשתכרות השונה של כל אחד מהם, ובהתאם למידה בה מגבילה הנכות את הנפגע בעבודתו לאחר תאונת הדרכים. ככל ששכרו של הנפגע, השכלתו וכושר השתכרותו גבוהים יותר הרי שמרכיבי חישוב הפיצוי יעקב פגיעה בתאונת דרכים יהיו גבוהים יותר.

כיצד נקבע סכום הפיצויים- כמה פיצויים תקבלו?

סכום הפיצויים נקבע לפי הנזקים שנגרמו והנזקים הצפויים בעתיד.

הסכום נקבע לפי מספר קריטריונים:
1. כאב וסבל - הסכום מחושב לפי שיעור הנכות הרפואית אשר נקבע, גיל הנפגע ובהתאם למספר ימי האשפוז. כאשר לא נקבעה נכות לנפגע, בית-המשפט פוסק פיצויים לפי שיקול דעתו עד לסכום מקסימאלי של כ-18,000 ₪.
2. הוצאות רפואיות- הוצאות לטיפולים רפואיים אשר לא נכללים וניתנים במסגרת קופת החולים.
3. הוצאות עבור עזרת צד ג- "עזרת הזולת"- הוצאות עבור הטיפול והסיוע אשר ניתנו על-מנת להמשיך ולתפקד כפי שתפקדתם לפני התאונה. הפיצוי כולל גם סיוע שניתן על-ידי קרובי משפחה שעלותו נאמד על-פי הערכת בית המשפט.
4. הוצאות נסיעה- הנפגע זכאי להחזר הוצאות נסיעה שנגרמו עקב התאונה.
5. הפסדי שכר- הפסדי שכר לתקופה בה הנפגע לא יכול היה לעבוד.
6. אובדן כושר השתכרות- הפסדי שכר עתידיים בהתאם לשיעור הנכות וגובה המשכורת של הנפגע.

תשלום תכוף

במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ניתן להגיש בקשה לתשלום תכוף המאפשר קבלת פיצוי לפני סיום התביעה, העלולה להימשך זמן רב.
עו"ד בוסתנאי אומר כי תשלום תכוף ניתן במקרים בהם הנפגע נפצע קשות, אינו יכול להשתכר, נגרמו לו הוצאות שונות כמו הוצאות סיעוד והוצאות רפואיות. סכום הפיצוי במסגרת הבקשה לתשלום תכוף יקוזז מסך הפיצויים הכולל שייפסקו בסוף הליך התביעה.
לדף הקודםלדף הבא