דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות דרכים>>תאונת דרכים - עבודה

תאונת דרכים - עבודה


תאונת דרכים יכולה להיכלל תחת ההגדרה של תאונת עבודה.

אם נפגעתם בתאונת דרכים במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, אז מדובר בתאונה עבודה.
הנפגע יקבל את אותו סכום פיצויים, אך הוא זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח וגם מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי משלם פיצויים עבור כיסוי הוצאות רפואיות והוצאות שיקום, וכן דמי פגיעה עבור הפסדי שכר ואובדן כושר עבודה. כאמור, סכום הפיצויים שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי, יקוזז מסכום הפיצויים שיתקבל מחברת הביטוח.

נפגע אשר יוותר על זכותו לתבוע פיצויים מהביטוח הלאומי, לא יקבל סכומים אלו במסגרת תביעת חברת הביטוח. סכומים אלו מקוזזים מהסכום שישולם על-ידי חברת הביטוח בין אם מימש את זכותו כנגד הביטוח הלאומי ובין אם לאו.

טרם פנייה לביטוח לאומי מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה על-מנת לממש את מלוא זכויותיו. פנייה ללא סיוע של עורך דין מנוסה עלולה לגרום נזק לנפגע, שכן הנכות אשר תיקבע על ידי הביטוח הלאומי עשויה להיות הנכות הקבועה לתביעה כנגד חברת הביטוח ובכך להשפיע על סכום הפיצויים להם זכאי הנפגע.

לדף הקודםלדף הבא