דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות דרכים>>טיפים - מה לעשות לאחר התאונה ?

טיפים - מה לעשות לאחר התאונה?


חשוב לתעד את אירוע התאונה ככל הניתן. בין היתר, רישום שעת התאונה, נסיבות התאונה, מקום התאונה, פרטי הנהגים, פרטי הביטוח.

יש לפנות לתחנת המשטרה לצורך הוצאות אישור "טופס מידע על נתוני תיק תאונת דרכים". הדיווח למשטרה הכרחי ונחוץ לצורך תביעה עתידית.

חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי ראשוני סמוך לקרות התאונה. במידת הצורך, יש להזעיק אמבולנס ולהיבדק בבית-חולים. החיוב על האמבולנס והטיפול במיון בית-החולים, משולם על-ידי חברת הביטוח.

לאורך תקופת הטיפול הרפואי עקב התאונה, יש לדווח על כל הפגיעות שנגרמו, בהן הקלות ביותר. אי-דיווח עלול לפגוע במימוש הזכויות המלאות של הנפגע. יש לפרט בפני הרופא המטפל את כל הפגיעות, ולהדגיש ממה בדיוק הנפגע סובל. יש לוודא שפרטים אלו נכללים בטופס הרפואי ושהעתק שלו מועבר לנפגע.
חשוב לפנות ולקבל טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה. לעתים, הפגיעות הגופניות אינן מופיעות מיד לאחר התאונה. כמו-כן, לעתים, פגיעות גופניות אשר מופיעות לאחר התאונה, מוחמרות בחלוף הזמן. החשיבות הרפואית בפנייה לקבלת טיפול רפואי לאחר תאונת הדרכים הנה ברורה - יש צורך באבחון הנזקים ולטפל בהם בזמן. אך מעבר לחשיבות הרפואית, יש חשיבות משפטית לפנייה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר קרות תאונת הדרכים.

• יש לאסוף ולתעד את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטים.

יש לשמור את כל הקבלות ולתעד את כל ההוצאות שנגרמו בגין תאונת הדרכים. אישור על נסיעות, הוצאות על תרופות ועזרים רפואיים, בדיקות של רופאים מומחים, הפסד ימי עבודה ועוד.

• אם הנפגע נדרש לעזרת הזולת וסיוע של צד ג' בביצוע עבודות משק הבית וסיעוד יש לדאוג לתיעוד ההוצאות ולהעבירם לעורך הדין.

• יש להעביר לעורך הדין את כל תלושי השכר, מלפני התאונה ולאחריה.

חשוב! ניהול תביעה נכונה לאחר תאונת דרכים דורש ליווי ויעוץ משפטי הולם. על-מנת להביא למימוש הזכויות המלאות של הנפגע, מומלץ לפנות מייד לאחר התאונה לעורך-דין תאונות דרכים מומחה.

לדף הקודםלדף הבא