תשלום תכוף

במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ניתן להגיש בקשה לתשלום תכוף המאפשר קבלת פיצוי לפני סיום התביעה, העלולה להימשך זמן רב.


תשלום תכוף ניתן במקרים בהם הנפגע נפצע קשות, אינו יכול להשתכר, נגרמו לו הוצאות שונות כמו הוצאות סיעוד והוצאות רפואיות. סכום הפיצוי במסגרת הבקשה לתשלום תכוף יקוזז מסך הפיצויים הכולל שייפסקו בסוף הליך התביעה.


לדף הקודם