דף הבית>>מאמרים>>מדריך - אחריות ועד הבית והדיירים

מדריך אחריות ועד הבית והדיירים במקרה של תאונות ונזקי גוף


אחריות ועד הבית והדייריםמנקה חדר המדרגות נפצע בעת עבודתו? אורח החליק במדרגות ? דייר נפל בכניסה לבניין עקב מרצפה שבורה? אדם נפל מהגג? בעל מקצוע נפגע? אדם נפגע במעלית הבניין? – אנשים רבים עושים ביטוח דירה אך אינם מודעים לכך שביטוח זה אינו מכסה נזקים שנגרמים בשטח בניין המשותף לכלל הדיירים.

ועד הבית והדיירים עצמם חבים חובת זהירות על מפגעים הנמצאים בשטחי הבניין המשותפים ועלולים לשאת בעלות הפיצויים לנפגע. כך, כל דיירי הבית עלולים להיות אחראים לנזק שנגרם בתאונה, באופן יחסי, ולחוב בפיצויים לעיתים של עד מאות אלפי שקלים ויותר.


חובות וזכויות משפטיות של ועד הבית


סמכויות ואחריות נציגות ועד הבית קבועים ומוסדרים בחוק המקרקעין. תפקידו של ועד הבית הוא לתחזק ולנהל את הרכוש המשותף. החוק קובע כי ועד הבית אחראי לשלומם של הדיירים והאורחים בשטחי הבית המשותף. השטחים המשותפים כוללים את כל חלקי הבניין למעט הדירות. השטחים המשותפים כוללים בין היתר, גגות, שבילי כניסה, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכיוצא באלה.


אחריות ועד הבית והדיירים במקרה של תאונה


כל דיירי בניין, באמצעות ועד הבית של הבניין, חייבים לדאוג להסיר ולסלק כל מפגע או מכשול הקיים בשטח הבניין ובתחום המשותף לכלל הדיירים, ומחויבים להבטיח מעבר בטוח ללא מפגעים ומכשולים כגון בורות בשבילי גישה לבניין, בחניונים והמדרגות, ברזלים בולטים, מדרגות שבורות, ריצפה חלקה, חפצים שחוסמים מעבר בטוח בעל מקצוע שהוזמן, תקינות המעלית, מעקה על הגג ועוד,


במידה ונגרמה תאונה בשטח המשותף של דיירי הבניין, לאחד הדיירים או לכל מוזמן או לא מוזמן שהגיע, יחובו כל הדיירים בפיצוי בגין הנזק שנגרם לו. פיצוי שיכול להגיע לסכום של עד מאות אלפי שקלים לכל דייר!

תביעות אלו נפוצות, ופעמים רבות' עקב תחזוקה לקויה' חויבו ועד הבית והן הדיירים בפיצויים.

כך למשל, בית המשפט חייב את ועד הבית והדיירים לפצות קרובת משפחה של אחד מדיירי הבניין שנפל עקב מרצפה רעועה ועקב כך נחבלה בגופה. במקרה אחר, קבע בית המשפט כי יש לפצות אדם שהחליק במדרגות בניין שנרטבו מצינור מים נוזל סמוך.

לאחרונה, חייב בית המשפט השלום בת"א את ועד הבית לפצות ב-30 אלף שקל את אחד הדיירים משום ששלט פרסום גדול שהוצב על קיר הבניין הסתיר לו את אור השמש והיווה לו מטרד.פוליסת ביטוח


דיירים רבים חולפים על פני מפגעים ומכשולים רבים המצויים בבניין מגוריהם מבלי לייחס לכך חשיבות מיוחדת ואף מעלימים מכך עין. אך, במידה ותתרחש תאונת עבודה כלל דיירי הבניין יחויבו בפיצוי הנפגע.

על כן, מומלץ שלכל בניין יהיה ביטוח המכסה תאונות המתרחשות בשטח הבניין ובתחום המשותף לכלל דיירי הבניין. יש לוודא עם ועד הבית אם אכן קיים ביטוח כזה. זאת, עקב הסכנה הרבה במידה ואכן תתרחש תאונה, לעומת העלות השולית של רכישת הביטוח, המתחלקת בין כלל דיירי הבניין.


 


לדף הקודםלדף הבא