דף הבית>>מאמרים>>תאונות עבודה - זכויות העובדים בישראל

בישראל 2014 קיימים כשלים חמורים ביצירת סביבת עבודה בטוחה וראויה בעבור עובדי חברה (שכירים) ועובדי קבלן (עובד חברת כוח אדם, קבלן שירותים וכדומה).

לצערנו, לא אחת אנו שומעים על מקרים בהם נפצע אדם בתאונה בשל עיסוקו, לעיתים הפגיעה כה חמורה שהיא עלולה להסתיים במוות.

בשלושה מהענפים המרכזיים במשק מתרחשות מרבית התאונות: ענף המסחר, התעשייה והבינוי.

66.1% מכלל התאונות הקטלניות ב-2013 נגרמו משני גורמים: נפילה מגובה או נפילת עצם לרבות מכה מעצם נע. (ע"פ דוח משרד הכלכלה 2014)

בדיוק בשל הנתון הסטטיסטי הנ"ל קיים ביטוח נפגעי עבודה אשר נועד לפצות מבוטחים שנפגעו פגיעה פיזית או נפשית במקום עבודתם או בתאונה כתוצאה מתחום עיסוקם או שנפגעו בדרכם לעבודה או מהעבודה בחזרה לביתם או כאלה שחלו במחלת מקצוע.

כך קרה שישראל שהחליק מכסא במקום עבודתו ושבר את האגן זכה לפיצויים מביטוח תאונות עבודה ואורית שקיבלה דלקת בפרקי היד כתוצאה משימוש לא נכון בעכבר של מחשב קיבלה סכומי כסף מביטוח לאומי וממקום עבודתה.

המקרים הללו הם דוגמאות חיות לסיכונים להם אנו חשופים בחיי היום יום בסביבת העבודה שלנו.

חשוב לדעת כי בגין אובדן שכר או הכנסה בתקופה שלאחר פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה שבגללה לא ניתן לשוב ולעבוד או חלילה במידה וקיימת פגיעה גופנית צמיתה ואף פגיעה נפשית מגיעים לעובד פיצויים כספיים הן מביטוח לאומי והן מביטוח תאונות עבודה ומהמעביד.

 

זכויות נפגע תאונת עבודה בביטוח לאומי

 

·      פיצויים עבור הוצאות רפואיות הכוללות הוצאות ריפוי, החלמה, שיקום רפואי ומקצועי.

·      דמי פגיעה - עובד שהפגיעה בעבודה גרמה לו לכך שאינו מסוגל לחזור לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל לעבוד, אם לא עסק בכל עבודה אחרת והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או החלמה. חשוב לציין כי הזכאות לפיצוי בגין דמי פגיעה היא לתקופה של עד 91 ימים מיום הפגיעה, ניתן להגיש תביעה זו עד שנה מקרות האירוע.  הסכום לו זכאי העובד הינו החל מ75% משכרו הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה ועד למרב דמי הפגיעה שנקבעו בחוק.

·      נוסף על תשלום דמי פגיעה, אם נשארה לאדם נכות, הוא זכאי לקצבה חודשית או למענק חד- פעמי בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבע בוועדה רפואית. אם אדם נפטר כתוצאה של תאונת עבודה והותיר אחריו בני משפחה בת זוג או ילדים או הורים או אחים שהיו תלויים בו מבחינה כלכלית, הם זכאים לקבל קצבת תלויים.

·      גמלת נכות מעבודה - לאחר שנסתיימה התקופה בגינה שולמו דמי פגיעה, ניתן להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. לצורך כך, יעמוד העובד הנפגע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. במידה ויוכר העובד כנכה עבודה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ישלם לו ביטוח לאומי קצבה או מענק.

 

על ציבור המעסיקים והעובדים בישראל, קיים ההכרח לחתור ללא לאות למען קיומה וביסוסה של סביבת עבודה בטוחה ובריאה בדיוק לשם כך הוקם המוסד לבטיחות וגיהות אשר אחד מתפקידיו הוא לפקח על ארגונים ומוסדות שיספקו סביבת עבודה בטוחה ומוגנת בעבור העובד וכן ללמד את העובד כיצד יש לנהוג במקום העבודה לשם שמירה על בטיחותו.

 

פעמים רבות, במקרה של תאונת עבודה קיימת זכאות לעובד לתבוע פיצויים לא רק מהמוסד לביטוח לאומי אלא אף  מהמעביד בגין חבות מעבידים.

 

תביעה עבור פיצויים מהמעסיק בגין חבות מעבידים

 

על המעביד מוטלת חובה להדריך את עובדיו לגבי ביצוע העבודה, להנהיג שיטת עבודה בטוחה, ולדאוג לסביבת עבודה בטוחה, לספק חומרים, ציוד, כלי עבודה ואמצעי בטיחות מתאימים ובטוחים ולפקח על ביצוע העבודה ועל נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים.

במידה וקרתה תאונה בזמן העבודה בגין רשלנותו של המעסיק, על העובד להוכיח את האחריות של מעסיקו , רצוי באמצעות עורך דין מומחה בתחום, לנזק שנגרם לו. כך בדומה למקרים שהבאנו, בהם המעסיקים כשלו בשמירה על ביטחון העובדים בשל העובדה שלא דאגו לאמצעי בטיחות וסביבת עבודה תקינה ועל כן לרוב חויבו על ידי בית המשפט בתשלום פיצויים בסכומים גבוהים.

 

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי על ידי עורך דין מומחה. עם קרות התאונה עליכם לפנות תחילה לקבלת טיפול רפואי ולאחר מכן לייעוץ על ידי עורך דיןמומחה העוסק בתחום, אשר יוכל לסייע לכם למצות את זכויותיכם ולהתאים את הטיפול בתיקלנסיבותיו המיוחדות.

לדף הקודםלדף הבא