דף הבית>>תחומי עיסוק>>תאונות תלמידים>>תאונות בבית הספר / גן

תאונות בבית הספר או בגן

פציעות של תלמידים במסגרת פעילות של בית הספר הינן שכיחות לרוב, בשל גילם הצעיר של הילדים והפעילויות המגוונות שהם עושים, אם בין כתלי בית הספר, בכיתה או בהפסקה ואם מחוצה לו בטיולים במסיבות או בפעילויות מאורגנות אחרות אשר קשורות לבית הספר או למסגרת הלימודים. 

תאונה לתלמיד יכולה לקרות עקב קיום מפגע או ליקוי במבנה בית הספר או סביבתו או במתקן כלשהו המצוי בשטח בית הספר או מהשתובבותם של תלמידים אחרים או מהעדר הדרכה פיקוח והשגחה על התנהלותם של התלמידים.

על המורים והמנהלים מוטלת אחריות מוגברת לדאוג לשלומם ולבטיחותם של התלמידים המופקדים תחת אחריותם ועליהם לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סיכון בטיחותם, בכל אירוע אשר עלול להביא או לגרום להיפגעותם בין במעשה ובין במחדל.

קיימת הוראות מנכ"ל או חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך המפרשות את הדרך שבה יש לדאוג ולהבטיח את שלומם של התלמידים במוסדות החינוך, לרבות הוראות של הדרכה ופיקוח מתמיד על כל פעילות אשר עלולה להביא לנזק לגוף התלמיד כאשר כל סטייה מהוראות אלה מהווה הפרה של חובות הזהירות המוטלת על המורה או המנהלת וגוררת אחריות בנזיקין.

חשוב לדעת, בנוסף לעילת התביעה בנזיקין, קיים לכל תלמיד ביטוח תאונות אישיות כאשר קבלת הפיצוי הכספי על פיו אפשרית גם ללא גורם אחראי או אשר ואפילו אם מדובר בתאונה עצמית הפיצוי על פי ביטוח זה הינו אמנם ללא הוכחת אשם אך נדרשת התמודדות לא פשוטה מול חברת הביטוח אשר אינה ששה לשלם את הפיצוי או מנסה לצמצמו ככל האפשר.

אנו מתמחים באיתור עילת בכל מקרה ומקרה וייחוס האחריות לקרות הנזק ותובעים את הגורמים האחראים על פי דין וכן את חברת הביטוח עד למיצוי מלוא הפיצויים המגיעים לתלמיד הנפגע לרבות ההוצאות וההפסדים אשר נגרמים להורים בעקבות כך. 

לדף הבא