דף הבית>>תחומי עיסוק>>רשלנות רפואית>>תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח להסרת ירוד קטרקט אשר גרם לנקב בקרנית העין

בבית משפט השלום בהרצליה                                                                     ת.א

                                                                    

 

בעניין:                        ****************

                                    מרח' *******************

 

                                    ע"י ב"כ  עוה"ד כרמי בוסתנאי ואח'

                                    מרח' ריב"ל 4 תל-אביב, 67778

                                    טל. 03-5374411 פקס. 03-5370084                                          התובעת

                                   

                                                -   נ   ג   ד   -

 

1.       ד"ר ***************

                                    החשמונאים 36/21, אילת

 

2.              פרופ' *****************

          מרח' ***********

 

3.              שירותי בריאות כללית

          מרחוב ארלוזרוב 101, תל אביב                                            הנתבעים

 

 

 

מהות התביעה:  נזיקין, נזקי גוף – רשלנות רפואית

סכום התביעה:  בסמכות בית המשפט

 

                                                כ ת ב    ת ב י ע ה

 

א.       פתח דבר:

 

1.                   התובעת ילידת 1950, איבדה את עינה השמאלית ואת יכולת הראייה בעין זו כליל וזאת כתוצאה ממעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעים ו/או התרשלותם כלפיה, בעקבות אבחון ו/או טיפול רפואי כושל שניתן לה, כפי שיפורט להלן בכתב תביעה זה.

 

2.                   הנתבע מס' 1 הינו רופא מנתח בתחום העיניים בהכשרתו ובמקצועו (להלן: "ד"ר גלעד"), ובכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו שימש כרופאה של התובעת במסגרת קופת החולים וכן בבית החולים יוספטל באילת (להלן: "בית החולים").

 

3.                   הנתבע מס' 2 הינו רופא עיניים בהכשרתו ובמקצועו ובכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה שימש כרופאה של התובעת.

 

4.                   הנתבעת 3 הינה בעלים ו/או מנהלת ו/או מפעילה של בית החולים בו טופלה התובעת. וכן מי שבכל המועדים הרלוונטיים לתביעה הייתה מעבידתם ו/או מעסיקתם ו/או שולחתם של הרופאים ו/או אנשי הצוות הרפואי שטיפלו בתובעת במסגרת בית החולים וכן בקופת החולים.

 

ב.        העובדות הצריכות לעניין:

 

5.                   ביום 24/05/06 עברה התובעת ניתוח להסרת ירוד (קטרקט) והשתלת עדשה בעינה השמאלית בבית החולים. הניתוח בוצע בידי הנתבע מס' 1,  ד"ר ************וכן בידי נתבע מס' 2 פרופ' ************, זאת, בהרדמה מקומית. (הניתוח ייקרא להלן : "הניתוח הראשון").

 

6.                   יוקדם ויצוין כי בבדיקתה הטרום ניתוחית של התובעת לא צוינו ממצאים חריגים, מלבד קיומה של צלקת ישנה בקרנית – לשכה עמוקה. כן יודגש, וכבר עתה, כי התובעת הייתה במעקב, בתחום העיניים, אצל ד"ר גלעד במסגרת קופת החולים שנים רבות טרם הניתוח האמור, והתובעת, אף, הופנתה לביצוע הניתוח האמור על ידי ד"ר גלעד עצמו.

 

            ** רצ"ב תיעוד רפואי רלוונטי, כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה מסומן "א".

 

7.                   לאחר הניתוח, ועוד באותו יום, נבדקה התובעת בידי ד"ר גלעד, אשר רשם לה טיפות לעיניים, וכן שחררה לביתה עם המלצה להמשך מעקב במסגרת קופת החולים.

 

8.                   לאחר הניתוח החלה התובעת סובלת מכאבים חזקים והפרשות רבות מעינה המנותחת, ומשכך ,היא פנתה לד"ר גלעד במסגרת קופת החולים, אשר בדקה, וציין בפניה כי "זה מהניתוח". בתום בדיקתה, ציין ד"ר גלעד עכירות בקרנית ולחץ תוך עיני תקין בלבד, והמליץ על טיפול אנטיביוטי באמצעות DEXAMYCIN ו- TAROCIDIN וטיפות וולטרן להקלת הכאבים.

 

9.                   משהחמיר מצבה של התובעת, וכאביה בעינה המנותחת הפכו לבלתי נסבלים, וכן ההפרשות מעינה אך הלכו והתגברו, פנתה היא ביום 13/06/06 בשנית לד"ר גלעד, אשר לאחר בדיקתה איבחן פרפורציה והתמוססות של הקרנית (MELTING) במרכז העין, יציאה של הקשתית ואיבוד לשכה קדמית של העין.

 

10.               בתום בדיקתה הנ"ל, ביצע ד"ר גלעד טיפול פליאטיבי באמצעות הזרקת HEALON להעמקת הלשכה, הדבקת החור בקרנית עם דבק ביולוגי והנחת עדשת מגע טרפואיטית לאטימה זמנית של החור בקרנית.

 

11.               כמו-כן, ומיד בתום הבדיקה, הופנתה התובעת בדחיפות לחדר מיון בבית חולים יוספטל, שם נבדקה בידי ד"ר גלעד אשר הפנה אותה בתום בדיקתה להמשך טיפול בבית החולים בילינסון.

 

            **רצ"ב תיעוד רפואי רלוונטי, כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה מסומן "ב".

 

12.               לאחר קבלתה בחדר המיון בבית החולים בילינסון, הועברה התובעת לאשפוז במחלקת עיניים, וביום 18/06/06 עברה ניתוח דחוף להשתלת קרנית, בהרדמה כללית, ושוחררה ביום 22/06/06.

 

13.               במשך 4 השנים אשר עקבו אשפוזה הנ"ל, הייתה התובעת במעקב אינטינסיבי במרפאת עיניים בבי"ח בילינסון בהתאם להמלצת רופאיה, זאת כאשר במהלך שנת 2009 אובחנה כסובלת מדחייה של השתל בעינה השמאלית. ביום 24/07/10 אושפזה התובעת בשנית בבית חולים בילינסון וביום 25/07/10 עברה ניתוח השתלת קרנית בעינה השמאלית.

 

14.               משלא חלה כל הטבה בעינה של התובעת, היא פנתה בשנית לקבלת טיפול רפואי בבי"ח בילינסון, וביום 14/09/10 אושפזה במחלקת עיניים עם אבחנה של דסמטוצלה בעינה השמאלית. התובעת טופלה ושוחררה ביום 16/09/10 עם המלצות לביקורת חוזרת וכן הנחיה לקבלת טיפול תרופתי הכולל מספר רב של תרופות, לרבות הפוטירס, קוסופט, אלפגן, סטרודקס ואפולוקס.

 

15.               למרות הטיפולים והמעקבים המתוארים לעיל, ואף למרות הניתוחים החוזרים שעברה התובעת להשתלת קרנית בעינה השמאלית, הרי שגם כיום, ובהתאם לתיעוד הרפואי המצ"ב, סובלת התובעת מסימנים של דחיית השתל.

 

            **רצ"ב תיעוד רפואי רלוונטי, כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה מסומן "ג".

 

16.               כתוצאה ממעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעים אבדה התובעת את עינה השמאלית כליל וכיום הנה בבחינת עיוורת כאשר איבדה את יכולת הראייה בעינה זו, ואף נמצאת בסיכון לאובדן הראייה בעינה הימנית ולעיוורון מוחלט.

 

ג.                 העברת נטל הראייה ו/או ההוכחה ; נזק ראייתי

 

17.               התובעת תטען כי על בית המשפט הנכבד לקבוע כי נטל הראייה ו/או ההוכחה מועבר ו/או מוטל מלכתחילה על כתפי הנתבעים, להראות כי לא רשלנותם ו/או רשלנות מי מהם ו/או מי מטעמם גרמה לנזקיהם, וזאת מן הטעמים שלהלן, כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד:

 

 

 

(א)       רישום רפואי חסר ולקוי

 

18.               התובעת תטען כי התרשומת הרפואית בעניינה היא בלתי נכונה ו/או בלתי נאותה ו/או חלקית וחסרה ו/או כזו שאינה עומדת בקריטריונים הרפואיים והמשפטיים לניהול תרשומת רפואית נאותה.

 

            התובעת תטען כי אי ניהול הרישום כאמור הינו בניגוד למקובל ולראוי בשגרה הרפואית      ובעשותם כן – שללו הנתבעים מבית המשפט הנכבד ראיה אותנטית רבת חשיבות ולכן חייב להינתן משקל לחובתם.

 

            כך יצוין, ולשם המחשת האמור, כי לא קיים תיעוד רפואי אודות בדיקתה של התובעת         בידי ד"ר גלעד באותו יום של הניתוח מיום 24/05/06, כמתחייב על פי דין.

 

 

            התובעת תטען כי אי ניהול רישום רפואי נאות על-ידי הנתבעים מהווה הפרה של סע' 17      לחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996 ומהווה עוולה של הפרת חובה חקוקה לפי סע' 63

            לפקודת הנזיקין, התשכ"ז – 1967.

 

(ב)        הדבר מדבר בעד עצמו

 

19.               התובעת תטען כי אין היא יודעת וכי אין לה היכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שהביאו לקרות הנזק, וכי נזקיה נגרמו במהלך הטיפול והמעקב שהוענקו לה על ידי הנתבעים ו/או מי מטעמם, עליהם הייתה שליטה ו/או בעזרת ציוד רפואי ו/או מכשירים ו/או אמצעים שבשליטת הנתבעים, וכי נזקי התובעת מתיישבים יותר עם המסקנה שהנתבעים לא נקטו בזהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהם נקטו בזהירות סבירה בעת הטיפול, ועל כן על הנתבעים הראיה שלא היה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחובו בגינה.

 

(ג)        דבר מסוכן

 

20.               התובעת תטען כי הטיפול שקיבלה בוצע באמצעות מכשירים ו/או אמצעים ו/או אביזרים שהיו בשליטת הנתבעים ואשר הינם, בנסיבות העניין "דבר מסוכן" כמשמעות המונח בסעיף 38 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

 

            לעניין זה תטען התובעת כי מעקב ניתוח ו/או טיפול רפואי ו/או מיכשור רפואי לרבות          הציוד ששימש בניתוח מהווים דבר מסוכן כמשמעותו בסעיף.

 

ד.                הפרת הסכם/התחייבות

 

21.               התובעת תוסיף ותטען כי הנתבעים ו/או מי מעובדיהם ו/או שלוחיהם הפרו את ההסכם המפורש ו/או מכללא שבינם לבין התובעת בדבר מתן טיפול רפואי נאות, סביר ומקובל ו/או בדבר גילוי מידע נאות, על כן על הנתבעים לפצות את התובעת על מלוא נזקיה על פי דיני החוזים ו/או על דין רלבנטי אחר.

 

            התובעת תוסיף ותטען כי הנתבעים ו/או מי מעובדיהם ו/או שלוחיהם הפרו את       התחייבויותיהם בכך שפעלו שלא בתום לב ולא בדרך מקובלת בקיום חיוביהם כלפי            התובעים.

 

ה.              הפרת חובה חקוקה

 

22.               הנתבעים הפרו חובות חקוקות הקבועות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996 שנועדו לטובת התובעת, לרבות בסעיף 5 לחוק הקובע: "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי אנוש".  וכן סעיף 13(ג) בו הקובע כי "המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מירבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות".

 

ו.                 העדר הסכמה מדעת

 

23.               התובעת תטען כי לא נתנה "הסכמה מדעת" ו/או הסכמה בכלל לטיפול ולמעקב הרפואיים שניתנו לה, מאחר והסכמתה הייתה בהסתמך על נתונים מטעים  ואבחון לקוי, לרבות במהלך הטיפול שקיבלה לאחר הניתוח הראשון בעינה.

 

            התובעת תטען כי ההסברים שניתנו לה עובר לניתוח לא היו נאותים ומפורטים דיים,          ובכך נמנע ממנה להבין הבנה מלאה את מצבה הרפואי, הבדיקות האפשריות וכן אופציות           הטיפול העומדות בפניה.

 

            התובעת תטען כי ד"ר גלעד, האמור להיות מומחה בתחום העיניים, ובייחוד בקיא במצבה של התובעת בהיותו רופא העיניים שלה שנים רבות טרם הניתוח הראשון, מנע         בהתנהגותו מהתובעת את האפשרות לדעת ולבצע בדיקות וטיפולים נחוצים למצבה הרפואי.

 

            התובעת תטען כי ביצוע הטיפולים והמעקבים על ידי הנתבעים ללא קבלת הסכמה מדעת,    מהווים הפרה של הוראות סע' 13 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996 ובכך גם מקימים       עוולה נזיקית של הפרת חובה חקוקה לפי סע' 63 לפקודת הנזיקין, התשכ"ז – 1967.

 

ז.                 פגיעה באוטונומיה

 

24.               התובעת תטען כי על הנתבעים לפצותה על כך שהחליטו עבורה ובמקומה ומבלי ליידעה כלל, ומנעו ממנה מידע אשר היה מסייע בעדה לקבל החלטה מושכלת ותוך הסכמה מדעת לטיפול הרפואי שניתן לה, ובכך שללו את זכותה לאוטונומיה על גופה כמו גם לקבל החלטה מדעת בהתאם לרצונה וטובתה.

 

            עילת תביעה זו היא עילה עצמאית ונתבעת בנפרד ובמצטבר ליתר עילות התביעה     הנזכרות והמפורטות בכתב תביעה זה.

 

ח.               הפרת חובה חקוקה

 

25.               התובעת תטען כי הנתבעים ו/או מי מטעמם הפרו חובות חקוקות הקבועות בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או הוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996 ובכך הפרו חובות חקוקות כמשמעות המונח בסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

 

            אין באמור לעיל בכדי לפגוע ו/או לגרוע מכל האמור בכתב התביעה בנוגע להפרת חובות       חקוקות נוספות.

 

ט.              רשלנות הנתבעים

 

26.               מבלי לפגוע בכלליות הטענה כי הנטל להוכיח העדר התרשלות מוטל על כתפי הנתבעים, תטען התובעת כי הנתבעים, ביחד ולחוד, הפרו את חובת הזהירות שהינם חבים כלפיה, במעשים ו/או במחדלים, כלהלן:

 

א.      לא בדקו את התובעת במידת הזהירות הנכונה והסבירה בנסיבות העניין ולא העריכו כראוי את מצבה ו/או ;

 

ב.      לא ביצעו מעקב בתר ניתוחי באופן תקין ומספק והסתפקו בביצוע מעקב לקוי וחסר ביותר ו/או ;

 

ג.        לא ביצעו או מילאו כל הנדרש בביקורות הקיימות ו/או ;

 

ד.      לא איתרו את נזקי התובעת מיד לאחר הניתוח הראשון על אף שניתן היה לגלותם ו/או ;

 

ה.      חרף מצבה הקשה של התובעת לאחר הניתוח הראשון, נמנעו מביצוע בדיקות נוספות ו/או מתן טיפולים נוספים ו/או ;

 

ו.        לא ביצעו מהלך ו/או מעקב ניתוחי כנדרש על פי הנהלים המקובלים בעניין ו/או ;

 

ז.       לא פעלו בהתאם לנורמה הרפואית המקובלת ולכללי האבחון והטיפול הבסיסי והסביר ו/או ;

 

ח.      גרמו במעשיהם ו/או במחדליהם לנכותה ולמומה הקשה והבלתי הפיך של התובעת ו/או ;

 

ט.      לא עשו את כל אשר רופאים ו/או מוסד רפואי סבירים ומיומנים היו עושים בנסיבות העניין על מנת לגלות את נזקיה של התובעת בשלב מוקדם ו/או ;

 

י.        הפרו חובות שבחוק ו/או בנוהל ו/או בפרקטיקה רפואית זהירה וסבירה ו/או   ;

 

יא.   לא איבחנו במועד את נזקיה של התובעת לרבות במהלך המעקב שלאחר הניתוח הראשון ו/או ;

 

יב.    פרשו באופן שגוי ומוטעה את הסימנים הקליניים והמעבדתיים שעמדו בפניהם ו/או ;

 

יג.     לא ערכו כל דיון ו/או בירור רפואי ו/או בירור יסודי נאות ומסודר לאבחון מצב התובעת ולקביעת בדיקות נוספות הדרושות לאיבחון מצבה ו/או ;

 

התובעת מבקשת לשמור על זכותה לצרף חוות דעת רפואית באשר לשאלת ההתרשלות והנזק.

 

27.               הנתבעים אחראים אחריות ישירה כלפי התובעת ולחילופין, אחריותם של הנתבעים נובעת מאחריות שילוחית הדדית בין הנתבעים לבין עצמם ו/או מי מהם.

 

י.                 הנזק

 

28.               התובעת שהייתה אישה בריאה, כתוצאה ממעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעים, איבדה כליל את עינה ואינה מסוגלת עוד לראות בעינה ואף נמצאת בסיכון לעיוורון מלא, גם בעינה הימנית, ואף ממשיכה לסבול סחרחורות והתעלפויות אשר מונעות ממנה קיום אורח חיים בסיסי.

 

29.               כתוצאה ממעשיהם של הנתבעים ו/או מחדליהם, נגזרו על התובעת שנים ארוכות של טיפולים ומעקבים רפואיים.

 

30.               כתוצאה ממעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעים נזקקה התובעת ותיזקק גם בעתיד לעזרת הזולת בביצוע עבודות משק הבית ותחזוקת הבית.

 

31.               כתוצאה ממעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעים נזקקה התובעת ותיזקק גם בעתיד לעזרת הזולת בטיפול וסיעוד, בתקופות אי הכושר ולאחריהן, בפעולות פשוטות ושגרתיות בבית ובחיי היום- יום.

 

32.               לתובעת נגרמו הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים ויגרמו לה הוצאות רפואיות נוספות גם בעתיד, בשל הטיפולים הרבים, הקשים והיקרים אותם עליה לעבור, בייחוד כאשר עליה לעבור טיפולים אלו הרחק ממקום מגוריה.

 

33.               כתוצאה ממעשיהם ו/או מחדליהם של הנתבעים התובעת סובלת מדיכאונות, חרדות וכאב והפכה להיות מסוגרת בתוך עצמה באופן המונע ממנה תפקוד תקין במשפחתה, בחיי היום יום ובחברת אנשים. התובעת שומרת על זכותה לצרף לתביעה חוות דעת נוספת בתחום פגיעתה הנפשית.

 

34.               בנוסף, סבלה התובעת חודשים רבים מכאבים עזים ועברה כ- 2 הליכים ניתוחים מיותרים, אשר היו כרוכים באשפוז בבית חולים, הרדמה מלאה ותקופת אי כושר לאחריו. התובעת זכאית לפיצוי מאת הנתבעים על כאבה וסבלה ונזקיה הבלתי ממוניים.

 

35.               בנוסף על האמור לעיל, ובעקבות מגבלותיה הקשות, פוטרה התובעת מעבודתה, נגרמו לה הפסדי השתכרות עד לאין שיעור, הפכה לחסרת יכולת במילוי אחר עבודות כלשהן ואף נקבע על ידי רופאיה כי אינה מסוגלת לעבודה עם חומרי ניקוי, כך שכושר עבודתה נפגע כליל.

 

36.               התובעת תטען כי על הנתבעים לפצותה עבור מלוא נזקיה לפי הפירוט שלהלן:

 

 

נזקים מיוחדים:

 

            א.         הפסדי השתכרות לעבר                                                                 150,000 ש"ח

 

ב.                  עזרת צד ג' לעבר                                                                                       100,000 ש"ח

 

ג.                    הוצאות רפואיות ונסיעות                                                                50,000 ש"ח

 

 

נזקים כלליים:                          

 

א.                  הפסדי השתכרות בעתיד ופגיעה בכושר ההשתכרות

              בעתיד עד גיל פרישה מעבודה                                                      200,000 ש"ח                                                                                                       

ב.                  הפסד פנסיה ו/או הפסד תנאים סוציאליים ו/או

              פגיעה בכושר ההשתכרות לאחר גיל פרישה מעבודה                     50,000 ש"ח                                  

 

ג.                    עזרת צד ג' לעתיד                                                                       200,000 ש"ח                                                                                                                                               

ד.                  טיפולים פסיכולוגים ו/או הוצאות רפואיות לעתיד                                     80,000 ש"ח                                                         

ה.                  כאב וסבל                                                                                   400,000 ש"ח                                                                                        

 

16.               הנתבעים חייבים בתשלום הפיצויים לתובעת עקב אחריותם הישירה ו/או השילוחית למעשיהם ו/או למחדליהם של עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם.

 

17.               כל הטענות בכתב תביעה זה נטענות לחילופין או בהשלמה לפי העניין והקשר הדברים.

 

18.               לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה לפי מהותה וסכומה.

 

לאור האמור והנטען מתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, את מלוא הפיצויים על  נזקיה, המיוחדים ו/או הכלליים כמפורט לעיל או לפי כל שיעור או חלוקה אחרת שתראה לבית המשפט הנכבד, בצירוף ריבית חוקית מריבית והפרשי הצמדה מיום הגרם הנזק ועד ליום התשלום המלא בפועל וכן לחייבם בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

 

 

                                                                                                            _______________

                                                                                                            כרמי בוסתנאי, עו"ד

                                                                                                                  ב"כ התובעת

bsp;&n�'3&br��#             כאב וסבל.                                                                                      650,000  ש"ח 

 

 

41.               הנתבעים חייבים בתשלום פיצויים לתובעת עקב אחריותם הישירה ו/או השילוחית למעשיהם ו/או למחדליהם של עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם.

 

42.               כל הטענות בכתב תביעה זה נטענות לחילופין או בהשלמה לפי העניין והקשר הדברים.

 

43.               לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה לפי מהותה וסכומה.

 

 

 

 

 

לאור האמור והנטען מתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם ביחד ולחוד, לשלם לתובע את מלוא הפיצויים על  נזקיו המיוחדים ו/או הכלליים כמפורט לעיל, או לפי כל שיעור או חלוקה אחרת שתראה לבית המשפט הנכבד, בצירוף ריבית חוקית מירבית והפרשי הצמדה מיום הגרם הנזק ועד ליום התשלום המלא בפועל וכן לחייבם בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

 

 

 

                                                                                                            ____________

                                                                                                            כרמי בוסתנאי, עו"ד

                                                                                                               בא כוח  התובע 

לדף הקודם