דף הבית>>טיפים>>רופא ממונה או ועדה רפואית
נפגע בתאונת דרכים שהיא גם פגיעה בעבודה, זכאי לבחור אם מצבו הרפואי יקבע על ידי רופא ממונה או על ידי ועדה רפואית.
הרופא הממונה נבחר על ידי בית משפט והוא פועל על פי הוראותיו. לא ניתן להציג בפניו חוות דעת פרטית ואין אפשרות להופיע בפניו עם עורך דין. בהיותו עד במשפט, ניתן להזמינו לחקירה נגדית על דוכן העדים אך אין ערעור על חוות דעתו.
בועדה רפואית זכאי הנפגע להיות מיוצג על ידי עורך דין ולהביא בפניה כל מסמך לרבות חוות דעת פרטית. על החלטת ועדה רפואית ניתן לערור בפני ועדת ערר.
יחד עם זאת, אין עדיפות מובנית לאיזה מהאפשרויות ורצוי לבחון כל מקרה לגופו באופן פרטני לפי זהות הרופא הממונה.
עורך דין מיומן ובקי העוסק בתחום, אמור להכיר את הרופאים הממונים ואת נטיותיהם, לזהות רופא ממונה מחמיר וליתן לנפגע המלצה כיצד לפעול.

לדף הקודםלדף הבא