דף הבית>>טיפים>>על מה מקבלים פיצויים בנזקי גוף ?

עיקרון העל בדיני הנזיקין הינו השבת מצב לקדמותו בהשוואה למצבו של הניזוק בטרם סבל את הנזק. פסיקת הפיצויים נחלקת לשניים האחד "נזקים מיוחדים" ובהם נכללים כל ההוצאות שהוצאו בעבר והשני "נזקים כלליים" ובהם נכללים נזקים עתידיים ונזק בלתי ממוני שהינו כאב וסבל. ראשי הנזק העיקריים הינם הוצאות רפואיות, הוצאות עבור עזרת הזולת, הפסדי השתכרות לרבות פגיעה בכושר ההשתכרות, הוצאות ניידות, טיפול וסיעוד, אובדן תמיכה וכאב וסבל. כמו כן עלויות ספציפיות למקרה, כגון התאמת דיור, שיקום וצרכים מיוחדים.

 


 

 

 

לדף הקודםלדף הבא