דף הבית>>טיפים>>משא ומתן מול חברת הביטוח - האם עוצר תקופת ההתיישנות?
משא ומתן מול חברת ביטוח אינו עוצר את תקופת ההתיישנות ואינו משפיע עליה. לכן, יש לדאוג ולהגיש תביעה לבית המשפט בטרם חלוף תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק, גם כאשר מנוהל משא ומתן מול חברת הביטוח. לדף הקודם